Obezite Cerrahisi için yürütülen Deneysel Çalışmalar

Deney

Obezite cerrahisi için şuan deney aşamasında olan çeşitli prosedürler bulunmaktadır. Bu profesyonel olarak yürütülen çalışmalar genellikle Amerika ve Avrupa’da yürütülmektedir. Amerika’da bu durumu hem denetleyen hem de geliştiren Professional Bariatric Surgery Community (FDA)’ın yayınladığı gelecek vaaden metotlar aşağıda orjinal isimleriyle paylaşılmıştır;

  • EndoBarrier Endoluminal Liner (EndoBariyer Prosedürü)
  • Gastric Plication Surgery (Gastrik Plikasyon Cerrahisi)
  • Primary Obesity Surgery Endolumenal (POSE)
  • Transoral Gastric Volume Reduction (TGVR) (Transoral Gastrik Hacim Azaltımı)
  • Endoscopic Sleeve Gastroplasty (Endoskopik Gastroplasti)
  • Full Sense Bariatric Device
  • Gastric Vest System™(Gastrik Yelek Sistemi)
  • Abiliti by Intrapace

Bu yöntemleri kısaca açıklarsak;

EndoBarrier Endoluminal Liner (EndoBariyer Prosedürü)

Bu cerrahi; ince bağırsakların en üst kısmına tübe benzer bir esnek bariyer yerleştirilerek tasarlanmış bir ameliyattır. Bariyer, ağız yoluyla endoskopik olarak yerleştirmektedir ve bağırsaktan itibaren sindirimi geciktirerek hastaların kilo vermesine yardımcı olması için önerilmektedir.

Bu yöntem şuan ABD’de klinik denemelerle ve araştırılmalarla geliştirilmektedir. Ancak ABD dışında Avustralya dahil birçok ülkede kullanılmaktadır.

Endo bariyer yönteminin ABD'de kullanılmamasının sebebi 325 hastanın 4’ünde bakteriyel karaciğer enfeksiyonuna sebep olmasındandır.

Gastric Plication Surgery (Gastrik Plikasyon Cerrahisi)

Gastrik plikasyon cerrahisi, tüp mide benzeri  bir mide küçültme ameliyatıdır. Böylece aynı tüp midede olduğu gibi hasta daha az besinle daha doygun hissetmektedir. Bu prosedür laparoskopik olarak gerçekleştirilmektedir.

Bu yöntemin en önemli avantajlarından birisi; sindirim sisteminde herhangi bir çıkarma ve yeniden düzenleme işlemleri yapılmamaktadır. Ayrıca mide bandı ve mide balonu işlemlerinin aksine mide içinde herhangi bir cisim bırakılmamaktadır.

Bu cerrahi yöntemi için henüz kısıtlı çalışmalar yapılmıştır ve uzun vadeli çalışmalar yoktur fakat sonuçlar gelecek için ümit vadetmektedir. Ameliyat sonrası ilk 2 yıl içinde çoğu hasta fazla kilolarının %40-70 ‘ini kaybetmektedir. Cerrahi işlem yaklaşık 2 saat sürer ve hasta 1-2 güne taburcu edilir.

Primary Obesity Surgery Endolumenal (POSE)

Bu yöntemde aynı gastrik plikasyon gibi çalışır ve midenin boyutu yenilden düzenlenir, küçültülür ve hasta daha az yemek yiyerek daha doygun hisseder.

Gastrik plikasyona nazaran bu yöntem endoskopik olarak gerçekleştirilir ve ağızdan uzun ve kameralı bir boruyla gerçekleştirilmektedir, prosedür gastroskopiye benzer. Bu yöntemle mide duvarında belirli kıvrımlar oluşturularak midenin boyutu ufaltılmaktadır.

Bu prosedür gastrik bypass’a ve tüp mide cerrahisine nazaran çok daha basittir ve hastaları psikolojik olarak daha rahat ve korkusuz kılmaktadır. Diğer yöntemlere nazaran avantajları; midede herhangi bir cisim bırakılmamaktadır. Gastrik bypassda olduğu gibi sindirim sistemi bu yöntemde değiştirilmemektedir. Tüp midede olduğu üzere midenin bir kısmının çıkarılması işlemi yoktur.

Şuan bu yöntem için söylenecek şeyler kısıtlıdır fakat gelecek vadeden yöntemlerden birisidir. Henüz uzun ve kısa vadeli yan etkileri görülmemiştir. 116 hastada denenmiş, %45’e varan kilo kayıpları yaşanmıştır.

Transoral Gastric Volume Reduction (TGVR) (Transoral Gastrik Hacim Azaltımı)

Transoral mide hacmi azaltımı diye adlandırabileceğimiz bu yöntem nispeten yeni bir cerrahi prosedürdür. Midenin kenarları dikilerek midenin gevşemesi engellenir böylece doygunluk hissi yaratılmaktadır.  Endoskopik olarak ağız yoluyla gerçekleştirilir ve genel anestezi altında yapılır. Mideye 2-3 dikiş serisi yerleştirilir ve midenin hacmi küçültülmüş olur. Daha çok araştırmaya ve zamana ihtiyaç duyulan bu yöntem gelecek vadeden obezite cerrahilerinden birisidir.

 Endoscopic Sleeve Gastroplasty (Endoskopik Gastroplasti)

Bu yöntemde Transoral hacim azaltma yönteminde olduğu gibi ucuna dikiş cihazı oturtulmuş endoskopik bir boru yardımıyla gerçekleştirilir. Bu cihaz mideye kadar iner ve midenin hacminin ufaltılması için mide duvarına dikişler atılır. Mide boyutu %80’e kadar ufaltılabilmektedir. Midenin uzunluğu %30-%50 arası kısaltılmaktadır.

Bu prosedürle ilgili en önemli çalışma 215 hastayla 2 yıl boyunca takip edilerek gerçekleştirilmiştir. Hastalarda 2 yılın sonunda ortalama %20’ye yakın kilo kaybı görüşmüştür. En sık görülen yan etkilerden biri prosedür sonrası mide bulantısı ve hafif ağrıdır. Bu semtomlar birkaç gün içinde kaybolmaktadır. Hastalar herhangi bir yan etki belirtmemiştir.

Full Sense Bariatric Device

Bu yöntem gastrik bir cihazın sıkıştırılıp midenin üst kısmına endoskopik olarak yerleştirilmesiyle gerçekleştirilir ve tüm bu prosedür 15 dakikadan daha kısa sürmektedir. Bu cihaz midenin üst kısmında genişler ve hastanın açlık hissini azaltmaktadir. Midenin çatısına ve yemek borusuna hafif baskı uygular.

100’den fazla katılımcıya uygulanmış olan bu yöntem %70’e varan kilo kayıpları yaşatmıştır. Bu kısa süreli çalışma umut vadetmiş olsa da bu cihazla ilgili daha uzun bir çalışma henüz yapılmamıştır. Bu yüzden bu kilo kayıplarının uzun vadede yararlı olup olmayacağı görülememiştir. Ancak bu prosedürü gerçekleştirmiş doktor cihazın yerinde kaldığı sürece hastanın kilo vermeye devam edeceğini iddia etmektedir. Bu yöntemin avantajı cihazın herhangi bir zamanda kaldırılabilmesidir. Bu yöntem henüz ABD’de ve diğer ülkelerde onaylanmış bir yöntem değildir ve kullanım dışıdır.

Gastric Vest System (Gastrik Yelek Sistemi)

Bu yöntem adından da tahmin edilebileceği üzere silikondan yapılmış bir yeleğin midenin etrafına yerleştirilmesiyle gerçekleştirilir.  Mideyi daraltır ve hastalar daha az yiyecekle daha doygun hisseder. Bu yöntem ayrıca midenin daha hızlı boşalmasını sağlamaktadır yani yiyecek sindirilip mideden daha hızlı geçer. Doktorlar bu yöntemin sonuçlarının piyasadaki diğer obezite cerrahilerinden daha iyi olduğunu söylemektedirler. Bu yöntemin sonuçlarının daha çarpıcı olarak belirtilmesi için daha çok çalışmaya ve sonuca ihtiyaç vardır. Daha iyi bilinen tüp mide cerrahisi ve gastrik bypass prosedürlerinden farklı olarak, yelek prosedürü sırasında kanama, kesim veya organların çıkarılması söz konusu değildir ve tamamen geri döndürülebilirdir. Bu yöntem henüz kullanılmamaktadır ve araştırmalar devam etmektedir. ABD sağlık bakanlığına bağlı kuruluşu olan FDA bu cihazı onayladığında üretilecek ve kullanılmaya başlanacak bir yöntemdir.

Abiliti by Intrapace

Bu prosedür bir cihazın mideye yakın olarak yerleştirildiği bir yöntemdir ve bu cihaz hasta yiyeceği tükettiğinde bunu saptar ve mideye düşük enerjili elektro sinyaller gönderir. Mide duvarı bu sinyalleri aldığında kişinin açlığını azalttığı düşünülmektedir. Ayrıca bu cihaz hastanın aktivitelerini ölçen veriler tutmaktadır. Sağlık hizmeti sağlayıcılar hastanın egzersiz yaptığından emin olmak için bu verileri takip ederler.  Sonuç olarak, Abiliti kullanıcılarının cihaz implante edildikten sonra, fiziksel aktivitelerini önemli ölçüde artırdıkları gözlenmiştir.

34 obez hasta üzerinde yapılan bir çalışmada, belirgin kilo kaybı 12 ay sonra % 28.7’e kadar olmuştur. Cihaz iyi tolere edilir ve nadiren yan etkileri vardır.Bu yöntem Birleşik Devletler’de onaylanmamıştır ve sadece İngiltere, Almanya, İspanya ve İtalya'da mevcuttur.