Tekrar Mide Bandı

Genelikle mide bandı operasyonun revize edilmesi gerekmemektedir çünkü mide bandının çıkarılması şart değildir. Bu bant genişletilip sıkılarak hastanın doygunluğu kontrol edilebilmektedir. Anca bazı durumlarda revizyon bir operasyon gerekebilmektedir. Revizyon mide bandı operasyonunun gerekli olduğu durumlar:

  • Başarısız kilo kaybı veya bandın çıkartılmasını gerektiren komplikasyonların meydana gelmesi,
  • Doktorun hastayla beraber farklı bir obezite cerrahisine karar vermesi;  örneğin bir yandan bant çıkarılırken diğer yandan mide küçültme ameliyatının yapılması,
  • Mide bandı operasyonunun başarız olması ve cerrahın tekrar bir bant yerleştirilmek istemesidir.

ABD’de tutulan istatistiklere göre genel olarak hastaların %30’unda mide bandının çıkarılması gerekmiştir. Son çalışmalar daha iyi sonuçlara sahiptir ve bandın çıkarılma oranı %9’dur.