Mide bandı ameliyatı komplikasyonları

Mide bandının çıkarılmasının gerektiği durumlar çok nadirdir ve 5. yılın sonunda çıkarılma oranı %9’lara düşmektedir. Mide bandı ameliyatı sonrası teknik komplikasyonları, mide balonundan daha yüksektir, bunun sebebi bandın daha uzun süreler vücutta bırakılmasıdır.  Mide bandının kompikasyonları aşağıdaki maddelerden okunabilir:

  • Özofagus genişlemesi;  Hastaların %14’ünde,
  • Port problemleri; hastalın %20.5’inde,
  • Mide posası genişlemesi; hastaların %6 ile %16,9’u arasında,
  • Son olarak bant problemleri; hastaların yaklaşık %18’inde yaşanmıştır.

Bunların dışında mide bandı prosedürünün bazı yan etkileri olabilmektedir. Bunlar;

  • Nadiren görülmekle birlikte; belirli yiyeceklere intölerans ve bu duruma bağlı olarak besinin sindirilememesi ve kusmalar (diyet ve alışkanlıkların değiştirilmesiyle giderilebilir),
  • Bağırsak fonksiyonların değişmeler (bu durum da genellikle hastanın diyetiyle alakalıdır),
  • Hızlı kilo kayıpları yüzünden deri sarkmaları,
  • Diyet ve alışkanlıkların değişmemesi durumlarında tekrar kilo kazanımını da yan etkiler arasında sayılabilir.