Dünyada Obezite

Obezite günümüzde sadece Türkiye’nin değil dünyadaki her ülkenin en ciddi problemlerinden birisi haline gelmiş bulunmaktadır. Obezitenin engellenmesi ve obezite tedavisinde birçok uygulama hem gelişmiş ülkelerde hem de gelişmemiş ülkelerde yürürlüktedir.

OECD ve ABD istatistik kurumlarının istatistik sonuçlarına göre ülkelerin obezite durumlarına  bakılacak olursa;

 • En yüksek seviyede obezite problemi yaşayan ülkeler; Amerika, Yeni Zelanda, Meksika, Macaristan ve Avustralyadır.
 • OECD ülkelerinin %95’i obezite tuzağındadır. Şile, Kore ve Japonya hariç bütün ülkeler obezite olmayan, fakat yüksek kilolu bireylerin nüfusu %30’un üzerindedir.
 • OECD ülkelerinde her 5 kişiden 1’i obezdir. Aynı Zamanda her 3 kişiden 1’i Obezite tuzağındadır.
 • Türkiye’de obezite konusunda en yüksek seviyeli bölgeler İstanbul ve Orta Anadoludur.
 • Genç nüfusa sahip ülkeler, yaşlı nüfusa sahip ülkelere göre daha yüksek obez nüfusu içermektedir.
 • Türkiye’de obezite sıklığı erkeklerde %20.5, kadınlarda %41 ‘dir.
 • Gelişmekte olan ülkelerde obezite oranı ortalama %6 daha fazladır.

Amerika Birleşik Devletleri’nde obezite durumu;

 • En yeni verilere göre (Ağustos 2017), Amerika’da yetişkinlerin obezite oranları şu anda 5 eyalette yüzde 35, 5 eyalette yüzde 30, ve 46 eyalette yüzde 25'i aşmaktadır.
 •  Batı Virginia, yüzde 37.7 en yüksek yetişkin obezite oranına ve Colorado yüzde 22.3 en düşük değerine sahiptir.
 • Mississipi, Alabama, Arkansas ve Louisiana eyaletleri %35 ‘in üzerinde obezite nüfusu içermektedir.
 • 3 yetişkinden 2’si ya aşırı kilolu ya da obez olduğu tahmin edilmektedir.
 • 13 yetişkinden 1’inin aşırı obez olduğu düşünülmektedir.